Oprogramowanie i DTR dla sterowników uREG

(oraz sterowników uCZIP produkowanych do końca lipca 2013)

Jeżeli nie masz konta, kliknij.

Do komunikacji z naszymi urządzeniami zalecamy używanie konwerterów POLSKIEGO producenta firmy:

Logowanie do serwisu firmy REGULUS

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) - dalej RODO, podajemy poniższe informacje:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest firma 'REGULUS Zygmunt Liszyński', z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej 122/9-10, REGON: 630519250, NIP: 781-004-39-67 (dalej: Administrator),
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w zakresie prowadzonej działaności gospodarczej: handlowej, usługowej i konsultacyjnej drogą elektroniczną,
3) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, brak zgody uniemożliwi jednak dostęp do zasobów naszej strony internetowej oraz naszych serwisów dostępu zdalnego do urzadzeń uREG.
4) dane osobowe przekazane w formularzu rejestracyjnym wymagane są tylko do wygenerowania unikalnego loginu i hasła, koniecznych do uzyskania dostępu do treści strony internetowej,
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim,
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
8) Pani/Pana dane nie będą przedmiotem podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, ani profilowane.
9) Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
10) W przypadku dalszych pytań lub realizacji praw, o których mowa powyżej, prosimy o kontakt z Administratorem na adres: regulus@post.pl.

Zdjęcia Galeria

Kontakt z nami

60-649 Poznań
ul. Piątkowska 122 / 9-10

NIP: 781-004-39-67
REGON: 630519250
Telefon: +48 61 8233748
FAX: +48 61 8233748
GSM: 601 707895
E-mail: regulus(at)post.pl