CZIP i CZIP-1,2,3,4 - Archiwum

Prace nad systemem CZIP (Cyfrowe Zabezpieczenia I Pomiary) rozpoczęte zostały w 1993 roku i były dofinansowywane przez Komitet Badań Naukowych w ramach dwóch projektów celowych nr 8 825494C/1781 KBN oraz nr 8 8288 95C/2502 KBN.
Przy jego opracowywaniu i produkcji uczestniczyły: firma REGULUS, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej, firmy KONEKT Sp. z o.o. i BORSOFT oraz RELPOL S.A. - Zakład POLON w Zielonej Górze (do 1999 r. PPH Polon - ZELMECH).

Podczas realizacji prac współpracowano również z Energetyką Poznańską S.A. oraz Zielonogórskimi Zakładami Energetycznymi S.A. EP S.A., jako pierwsza, zainstalowała w 1994 r. w GPZ Rataje w Poznaniu prototypową serię 10-ciu zespołów CZIP-L, co pozwoliło na ich przetestowanie i udoskonalenie.
System obejmujący komplet zespołów CZIP dla elektroenergetycznych stacji średnich napięć został wdrożony do produkcji w 1997 roku. Od tego czasu wprowadzono do eksploatacji w kilkunastu zakładach energetycznych ponad 5000 sztuk zespołów CZIP, w tym kilkadziesiąt systemów powiązanych z systemem nadzoru BORSE-K.
Zabezpieczenia CZIP są popularne i dobrze znane w całej Polsce. Cieszą się zaufaniem użytkowników nie tylko ze względu na swoje parametry, znacznie wyróżniające je na tle konkurencji, ale przede wszystkim dzięki najwyższej jakości wykonania, maksymalnej bezawaryjności, uniwersalności i obsłudze serwisowej.
Podczas 11 Międzynarodowych Targów Bielskich ENERGETAB'98 "Nowoczesna Technika w Energetyce" system zabezpieczeń CZIP otrzymał puchar Prezesa Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, co w praktyce było II nagrodą tej imprezy.
Wszystkie zespoły CZIP były wykonywane w takiej samej obudowie typu BOPLA Profitronic o niewielkich wymiarach: wysokość 286 mm, szerokość 151 mm, głębokość 230 mm w układzie pionowym, co pozwala na ich umieszczanie praktycznie we wszystkich spotykanych rodzajach celek rozdzielni SN. Płyty czołowe (z wyjątkiem SZR) wykonywane były w tym samym układzie graficznym i funkcyjnym. Na płycie czołowej znajdują się wyświetlacz, klawiatura oraz diody sygnalizacyjne.
Zespoły CZIP przystosowane są do współpracy z systemami nadrzędnymi typu EX lub SYNDIS. Połączenie z tymi systemami uzyskuje się poprzez zastosowanie koncentratora BORSE-K. Należy zwrócić uwagę, że brak łącza cyfrowego nie eliminuje podstawowych funkcji zespołów CZIP, ale wykorzystuje się wtedy tylko niewielką część ich możliwości.

CZIP-1,2,3,4

Uwzględniając życzenia odbiorców i korzystając z licznych własnych doświadczeń przy konstruowaniu kolejnych wersji zespołów, ale przede wszystkim z nowych możliwości, jakie stwarza postęp w dziedzinie produkcji podzespołów elektronicznych, w systemie CZIP dokonano na przełomie lat 2000-2001 znacznej modernizacji. Podstawę tej modernizacji stanowiło założenie unifikacji sprzętu i dedykowania go do danego pola przede wszystkim poprzez oprogramowanie, a tylko w minimalnym stopniu poprzez sprzęt.
Opracowano i wprowadzono do produkcji następujące typy zespołów:

  • CZIP-1 przeznaczony do roli sterownika wszystkich pól średniego napięcia,
  • CZIP-2 dla realizacji automatyki SZR,
  • CZIP-3 dla obsługi pola strony 110 kV transformatora 110 kV/SN,
  • CZIP-4 przeznaczony do roli miernika kompensacji prądów ziemnozwarciowych.

Milowy krok

Na przełomie lat 2001/2002 pojawiły się w szerszym zakresie inwestycje w energię odnawialną (OZE), które wobec zabezpieczeń cyfrowych postawiły nowe wymagania.
Nowe warunki (dotyczące działania automatyki zabezpieczeniowej i obserwacji stanu) sprawiły duże problemy w rozwoju klasycznego oprogramowania do zabezpieczeń takich jak CZIP. Zabezpieczenia rodziny CZIP i CZIP-1,2,3,4 są bowiem NASTAWIALNE, a nie w pełni swobodnie programowalne, co w dobie dzisiejszych wymagań jest ich piętą achillesową.
Problemy z rozwojem i utrzymaniem oprogramowania (tzw. software maintenance), zaowocowały opracowaniem technologii graficznego opisu aplikacji dla cyfrowych zabezpieczeń. Rozwijane od 2003 r. narzędzie LogCZIP pozwala na dramatyczne zmniejszenie kosztów czasowych (od 10 do 100 razy) związanych z implementacją kolejnych kryteriów zabezpieczeniowych i automatyk oraz zapewnia BEZPIECZNE ich wdrażanie.
Pierwsza wersja narzędzia była opracowana w firmie REGULUS na platformę zabezpieczeń CZIP-1,2,3,4. W trakcie prac uruchomieniowych, główny dostawca procesorów przemysłowych - firma INTEL - poinformowała jednak o zaprzestaniu produkcji procesorów rodziny 386EX.
Tak zrodził się nowy sterownik: uCZIP, a następnie uREG, oparty na najnowszej technologii i procesorach przemysłowych ARM i Cortex.
Urządzenia uREG pracują pod kontrolą własnego firmowego systemu operacyjnego czasu rzeczywistego i są w pełni SWOBODNIE PROGRAMOWALNE.

Czytaj więcej...

Zdjęcia Galeria

Kontakt z nami

60-649 Poznań
ul. Piątkowska 122 / 9-10

NIP: 781-004-39-67
REGON: 630519250
Telefon: +48 61 8233748
FAX: +48 61 8233748
GSM: 601 707895
E-mail: regulus(at)post.pl